Tělocvičná jednota Sokol Střelice

Rekonstrukce fasády sokolovny (1.část)

Jak si jistě mnozí všimli, byla v první polovině měsíce října zahájena oprava západní a severní části budovy střelické sokolovny. 

Lešení, vystavěné stavební firmou, přináší jistá omezení pro užívání objektu nejenom cvičencům, návštěvníkům restaurace, ale i dalším hostům. Věříme, že vzniklé nepohodlí bude od prosince nahrazeno lepším pohledem na objekt, ve kterém se schází nejenom členové sokola, ale pořádají se zde i různé kulturní akce.

Několik fotografií z probíhající rekonstrukce pořídil i Ing. Jiří Fukan.

Josef Tichý

za T.J. Sokol Střelice

Noc Sokoloven 2019

Sokol Střelice se letos poprvé zapojil do celorepublikové akce Noc Sokoloven, která proběhla 28. 9. 2019. Pro děti byl nachystaný odpolední program plný zábavných her, ukončený táborákem a opékáním špekáčků. Děti se zúčastnily týmové hry po stopách Miroslava Tyrše, kde luštily Morseovu abecedu, hrály Kimovu hru a snažily se hodit míčky do kyblíku. Za plnění úkolů dostaly poklad, kde našli létající talíř, skákací gumu a nějaké pamlsky.  Ti nejodvážnější zůstali, prošli stezkou odvahy a přespali v sokolovně.  Celkem se zúčastnilo 27 dětí a i přes malou přeháňku se tento první ročník Noci Sokoloven povedl a děti odcházely s úsměvem na tváři.

Sportovně- společenský den

Sportovně- společenský den 
Klub aktivních seniorů ve Střelicích požádal  seniory cvičí v TJ Sokol Střelice – odbor všestrannosti o spolupráci a účast při akci pořádané dne 18.5.2019 na hřišti u Základní školy Střelice. Akce se zúčastnilo 8 sokolů seniorů. Akce se konala za pěkného počasí v přátelské atmosféře s KLAS Střelice a KLAS Brno Řečkovice. Děkujeme paní Boženě Trnkové za pečlivě připravené dopoledne, které se velmi vydařilo a těšíme se na další ročník, který se bude konat v Brně.Hana Gregrovácvičitelka seniorů TJ Sokol Střelice

SE SOKOLEM NA KOPEČKY

Župa Jana Máchala pořádala ve dnech 24.5-26.5.2019 turistický zájezd do Beskyd, kterého se zúčastnilo 10 členů Sokola Střelice.

Postupně jsme navštívili hrad Helfštýn, Štramberk,Velké Karlovice, kde bylo ubytování.Druhý den 25.5.2019 se konal 1.výstup na Radhošť – SE SOKOLEM NA KOPEČKY – akce, kterou pořádala komise turistiky OV ČOS a T.J. Sokol Vsetín. Na vrcholu Radhoště nám byl udělen Pamětní list – viz. příloha. Do Velkých Karlovic jsme se vrátili po návštěvě Hukvald – rodiště Leoše Janáčka. V následujícím dni jsme navštívili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a sinagogu v Holešově.

Společně s ostatními členy Sokola župy J.Máchala, jsme prožili krásní tři dny v Beskydech.

Hana Gregrová

cvičitelka seniorů TJ Sokol Střelice

Probojovali jsme se do oblastního přeboru ve Frýdlantu nad Ostravicí

     Do oblastního přeboru ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme se probojovali tak, že na nás zbyl. Tým, který byl v tabulce před námi, nebyl čistě sokolský a měl jiný program. Neočekávali jsme tedy nic převratného i podle toho, jak to ve Frýdlantu vypadalo loni a předloni. Skončili jsme tehdy na čtvrtém místě, takže jsme letos neměli přehnané ambice. Zkrátka, nějak to dopadne. 
    Už cesta byla pro kluky zajímavá. Jeli jsme autobusem, společně s družstvy Syrovic a Řečkovic, s odjezdem brzy ráno v 6:25. Nějak jsme přežili téměř tříhodinové sezení v tom dopravním prostředku a šťastně dorazili do Frýdlantu.

      Po slavnostním zahájení nastoupili naši nejmenší hráči na první zápas turnaje proti Frenštátu. Začalo se v rychlém tempu, a protože nám chytal Ondra Rozmarín, kluci se ničeho nebáli a šli do útoku po hlavně. Vyplatilo se, celkem v klidu jsme vyhráli 3:0. 
     V druhém zápase, proti Zábřehu, nás ovšem zaskočilo fandění zábřežských fanoušků. Troubili na nějaký dechový nástroj, který vydával uši trhající jekot, jež byl doprovázen šíleným řevem přihlížejících. Dost nás to rozhodilo, protože to byl vážně randál a rychle jsme prohrávali 0:2. Pak se ale kluci otřepali a začali hrát pořádně. V tomto zápase chytající Ondra Holešovský, už za svoje záda pustil jen jeden gól, ale my jsme jich nastříleli 5. Celkové skóre tedy 5:3 pro nás.
   Následovalo měření sil s domácím Frýdlantem. Už podle předchozích výsledků Frýdlantu bylo jasné, že toto je velký soupeř, a tak jsme do brány nasadili opět Ondru Rozmarína. Začalo se velmi opatrně z obou stran. I tak bylo několik pěkných útočných akcí, ale jen do bdělé obrany opět na obou stranách. Teprve 2 minuty před koncem padl první gól, bohužel do naší brány. Taková dvakrát odražená ani ne střela. Kluci pak dali všechny síly do útoku a tak není divu, že ke konci hracího času nám soupeř vstřelil z brejku ještě jeden gól. Výsledek tedy 0:2.
   Poslední zápas, proti Řečkovicím, chytal Richard Blažej. Pustil jen jedinou branku a ostatní hráči byli taky úspěšní. Vlastně to byl takový malý střelecký trénink. 7:1. 
    Celkově hodně povedený turnaj. Vybojovali jsme celkové druhé místo, Kuba Holzer byl vyhlášen třetím nejlepším střelcem a Ondra Rozmarín druhým nejlepším brankářem. Všem moc díky, bylo to super.  
          
                Martin Švestka 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice  svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 20. března 2019 od 19.30 hodin

v salonku restaurace sokolovna.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení.
 3. Volba volební komise, návrhové a mandátové komise.
 4. Kontrola usnesení z poslední valné hromady.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2018 a zpráva o členské základně.
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018.
 7. Zpráva kontrolní komise.
 8. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2019.
 10. Volby funkcionářů nového výboru T.J. (starosta, jednatel, matrikář/archivář, náčelník, náčelnice).
 11. Volba předsedy a dvou členů kontrolní komise.
 12. Volba delegátů a vyslanců na župní valnou hromadu.
 13. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 14. Zpráva mandátové komise zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 15. Návrh usnesení z valné hromady a jeho schválení.
 16. Závěr valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 3. března 2019

Za výbor T. J. Sokol Střelice

Josef Tichý