TJ Sokol Střelice

V roce 1989 se Sokol vrátil zpět po více než čtyřiceti letech do naší společnosti. Od zániku Sokola v roce 1952 se vývojový trend v tělesné výchově posunul výrazně ve prospěch sportovního hnutí a soutěžení, objevují se nové moderní formy tělesné výchovy využívající nejnovější poznatky vědy i techniky. Záporem této skutečnosti je, že hnutí zaznamenalo ústup ze svých morálních a společenských zásad.

Současná generace sdružující se v naší tělovýchovné jednotě prakticky nezná její historii a k jednotě ji váže chuť sportovat. A to je základem. Není přece důležité jakou má kdo barvu dresu, důležité je aby byl na něj hrdý. V roce 1990 se vrátil Sokol Střelice opět do ČOS. Vzhledem k udržovaným sokolským tradicím ve cvičební činnosti, neprochází tato oblast zatím žádnými převratnými změnami. Pod hlavičkou Sokola zůstali i kdysi samostatní fotbalisté, hraje se dále košíková, odbíjená. Oddíl kuželek ukončil svoji činnost a kuželna byla předána do vlastnictví obce pro nevyjasněné majetkové vztahy a kolaudaci. V roce 1990 proběhla výstavba oplocení sportovního areálu po hranicích parcel. V roce 1991 proběhlo několik jednání o navrácení majetku Orla (část fotbalového hřiště) s několika iniciátory Orla Střelice. Tyto požadavky však dosud nedostaly konkrétní podobu. V letech 1990-1995 vycestoval oddíl kopané k několika přátelským zápasům do sousedního Rakouska a to na úrovni dospělých a žactva. V roce 1994 se zúčastnila výprava střelických veřejného vystoupení ve Vídni. Vídeňští sokoli se potom představili i na veřejném cvičení ve Střelické sokolovně. Další obnovu doznalo koncem roku 1995 fotbalové hřiště, které dostalo travnatý povrch. V roce 1996 bylo v sokolovně nahrazeno původní vytápění za plynové.

Heslo Sokolů: V duši vlast, v paži sílu.