Tělocvičná jednota Sokol Střelice

NOC SOKOLOVEN

Letos podruhé jsme Sokol Střelice přihlásily do celostátní akce NOC SOKOLOVEN, která se konala 19. 6. 2020. Nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda se tato událost bude moci uskutečnit. Naštěstí, díky postupnému uvolňování opatření, bylo možné toto odpoledne pro děti zorganizovat.  Páteční obloha byla zatažená a my mohli pouze tipovat, zda pršet bude či ne, a tak týmová hra, která měla probíhat v lese, byla přesunuta na hřiště za sokolovnu.  Celkem bylo 9 týmů a nejkreativnější názvy byli např. Stříbrná rybka nebo Marshmallouni.Po úspěšném vyluštění hádanek, každý tým dostal indicie, z kterých musel poskládat výherní slovo.  Nakonec se všechny týmy úspěšně dopracovaly k  tajemnému slovu a mohly se začít opékat špekáčky.  Jakmile všichni dojedli, začala soutěž bingo o Sokolské tričko, létající talíř, míčky, Sokolské pohádky a hromadu cen v podobě sladkostí.  Pro zpestření byla pro děti natažena slackline, kde si mohli vyzkoušet balancování na laně. I přes zakaboněnou oblohu a chvilkovým mrholením jsme si odpoledne všichni užily a můžeme se těšit na další Sokolskou akci SOKOL V POHYBU, která se uskuteční 26. 9. 2020 v prostorách sokolovny a bude určena pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet vše, co v Sokole děláme.

Obnovení cvičení v sokolovně od 25. května 2020.

Ve vnitřních prostorách je povinnost mít od věku 2 let zakrytá ústa a nos – v tělocvičně se cvičí bez roušky.
Dodržujte rozestupy 2 m.
Dbejte na dodržování zvýšených hygienických opatření.
Zdržujte se v šatnách jen po nezbytně nutnou dobu.
Platí zákaz vstupu cizích osob do budovy.
Při cvičení jsou přítomni pouze cvičenci a vedení tohoto družstva.

Na cvičení přicházejte jen zdraví.

Po skončení cvičení se nezdržujte v tělocvičně.
Vedoucí družstev jsou odpovědní za dezinfekci pomůcek, větrání atd.

Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost.

Výbor TJ