Tělocvičná jednota Sokol Střelice

Probojovali jsme se do oblastního přeboru ve Frýdlantu nad Ostravicí

     Do oblastního přeboru ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme se probojovali tak, že na nás zbyl. Tým, který byl v tabulce před námi, nebyl čistě sokolský a měl jiný program. Neočekávali jsme tedy nic převratného i podle toho, jak to ve Frýdlantu vypadalo loni a předloni. Skončili jsme tehdy na čtvrtém místě, takže jsme letos neměli přehnané ambice. Zkrátka, nějak to dopadne. 
    Už cesta byla pro kluky zajímavá. Jeli jsme autobusem, společně s družstvy Syrovic a Řečkovic, s odjezdem brzy ráno v 6:25. Nějak jsme přežili téměř tříhodinové sezení v tom dopravním prostředku a šťastně dorazili do Frýdlantu.

      Po slavnostním zahájení nastoupili naši nejmenší hráči na první zápas turnaje proti Frenštátu. Začalo se v rychlém tempu, a protože nám chytal Ondra Rozmarín, kluci se ničeho nebáli a šli do útoku po hlavně. Vyplatilo se, celkem v klidu jsme vyhráli 3:0. 
     V druhém zápase, proti Zábřehu, nás ovšem zaskočilo fandění zábřežských fanoušků. Troubili na nějaký dechový nástroj, který vydával uši trhající jekot, jež byl doprovázen šíleným řevem přihlížejících. Dost nás to rozhodilo, protože to byl vážně randál a rychle jsme prohrávali 0:2. Pak se ale kluci otřepali a začali hrát pořádně. V tomto zápase chytající Ondra Holešovský, už za svoje záda pustil jen jeden gól, ale my jsme jich nastříleli 5. Celkové skóre tedy 5:3 pro nás.
   Následovalo měření sil s domácím Frýdlantem. Už podle předchozích výsledků Frýdlantu bylo jasné, že toto je velký soupeř, a tak jsme do brány nasadili opět Ondru Rozmarína. Začalo se velmi opatrně z obou stran. I tak bylo několik pěkných útočných akcí, ale jen do bdělé obrany opět na obou stranách. Teprve 2 minuty před koncem padl první gól, bohužel do naší brány. Taková dvakrát odražená ani ne střela. Kluci pak dali všechny síly do útoku a tak není divu, že ke konci hracího času nám soupeř vstřelil z brejku ještě jeden gól. Výsledek tedy 0:2.
   Poslední zápas, proti Řečkovicím, chytal Richard Blažej. Pustil jen jedinou branku a ostatní hráči byli taky úspěšní. Vlastně to byl takový malý střelecký trénink. 7:1. 
    Celkově hodně povedený turnaj. Vybojovali jsme celkové druhé místo, Kuba Holzer byl vyhlášen třetím nejlepším střelcem a Ondra Rozmarín druhým nejlepším brankářem. Všem moc díky, bylo to super.  
          
                Martin Švestka 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice  svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 20. března 2019 od 19.30 hodin

v salonku restaurace sokolovna.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení.
 3. Volba volební komise, návrhové a mandátové komise.
 4. Kontrola usnesení z poslední valné hromady.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2018 a zpráva o členské základně.
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018.
 7. Zpráva kontrolní komise.
 8. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2019.
 10. Volby funkcionářů nového výboru T.J. (starosta, jednatel, matrikář/archivář, náčelník, náčelnice).
 11. Volba předsedy a dvou členů kontrolní komise.
 12. Volba delegátů a vyslanců na župní valnou hromadu.
 13. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 14. Zpráva mandátové komise zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 15. Návrh usnesení z valné hromady a jeho schválení.
 16. Závěr valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 3. března 2019

Za výbor T. J. Sokol Střelice

Josef Tichý

Novoroční výplaz na Šibeník

     První letošní akcí Sokola Střelice byl 36. Novoroční výplaz na Šibeník. Ani lehké mrholení prvního lednového dne neodradilo patnáct osob s pěti psy od výstupu na nejvyšší kótu v okolí naší obce. Po tradičním opékání uzenin a hromadném fotografování, jsme slavnostně připili všem našim spoluobčanům na zdraví a štěstí v roce 2019.

Za TJ Sokol Střelice Jiří Pracný

SENIORSKÉ HRY

Senioři a seniorky TJ Sokol Střelice se zúčastnili  sportovní akce pořádané sokolskou župou Jana Máchala

SENIORSKÉ HRY – 22.11.2018 v Ořechově. Program byl opět zajímavý  – turnaj v bowlingu, stolní tenis , cvičení zaměřené k posílení pohybového aparátu, léčba smíchem, drobné hry a kvízy.

Setkali jsme se opět s nadšenými sokoly z našeho blízkého okolí a naše radost z pohybu nás stále baví a naplňuje.

Hana Gregrová

cvičitelka seniorů TJ Sokol Střelice

AKADEMIE TJ SOKOL STŘELICE 10. listopadu 2018

    Tělocvičná jednota Sokol Střelice uspořádala ke 110. výročí založení Sokola Střelice slavnostní akademii.

    Program byl zahájen nástupem Sokolů v historických krojích. Po hymně České republiky, slavnostním projevu starosty bratra Josefa Tichého, dekorovala starostka župy Jana Máchala sestra Ludmila Ryšavá, náš prapor stužkou k výročí založení Sokola. Následně předal bratr Tichý PAMĚTNÍ LIST účastníkům XVI. všesokolského sletu.

    Program dále pokračoval vystoupením cvičenců všestrannosti všech věkových kategorií. Zacvičili si rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žákyně. Znovu jsme si připomněli sletové skladby CIRKUS, BORCI, CESTA A VĚRNÁ GARDA. Na akademii cvičili také sokolové a sokolky z Nových Bránic, Tetčic a Brna I.

    Akademie se konala v duchu radosti, pohody a naději, že TJ Sokol bude i v dalších letech stále aktivní s programem pro další generace.

Po akademii následovala volná zábava, při které jsme si zavzpomínali na minulé akademie, veřejná vystoupení a všesokolské slety.

    Děkujeme sestrám sokolkám, panu Petru Galkovi a také všem, kteří svou nezištnou pomocí a finančním příspěvkem, přispěli ke zdárnému průběhu naší slavnostní akademie.

Hana Gregrová

cvičitelka skladby „Věrná garda“

XVI.všesokolský slet v Praze 5.7-6.7.2018.

Než začne moje povídání s fotografiemi o XVI.všesokolském sletu, chtěla bych především poděkovat výboru TJ Sokol Střelice, který svým pochopením,přístupem a finančním příspěvkem, všem cvičitelům a cvičencům velmi pomohl při přípravě a účasti na sletu – moc děkujeme. Děkujeme také za finanční podporu obci Střelice a za sponzorský dar panu Galkovi.

Cvičební rok 2017-2018 v odboru všestrannosti byl ve znamení příprav na XVI. všesokolský slet. Nacvičovali jsme skladby CIRKUS, CESTA, SPOLU,BORCI a PRINCEZNA REPUBLIKA.Mimo pravidelný nácvik během roku v naší sokolovně, jsme byli několikrát na secvičných větších celků v brně nebo okolních obcích.

Před sletem v Praze jsme se zúčastnili veřejných cvičení v Židlochovicích, Nových a Moravských Bránicích, krajských sletů v Třebíči, Vyškově, Ostravě, Brně a Uherském Brodu.

Na slet do Prahy nás odjelo 36 a vystoupili jsme ve čtyřech sletových skladbách. Byli jsme převážně ubytovaní v ZŠ V Rybníčkách, Praha Strašnice. S ubytováním ve třídách na vlastních karimatkách jsme byli spokojeni, stejně tak se stravováním ve školní jídelně.

V neděli 1.7,2018 se konal sletový průvod Prahou za účasti zahraničních sokolstva z Evropy a zámoří. Odpoledne v Chrámu sv.Víta celebroval pro účastníky sletu mši sv. kardinál Dominik Duka.

Začátkem týdne nás čekaly hodiny secvičování v Eden Aréně ,ale také řada možností sportovních a kulturních akcí např, pódiová vystoupení na nádvoří Tyršova Domu, Staroměstském a Malostranském náměstí. Navštívili jsme také Novou scénu Národního divadla, komentovanou prohlídku Národního divadla, Břevnovský klášter, výstavu „Ni zisk, ni slávu“. V O2 Areně 3.července byl pro cvičence uspořádán sportovní program Sokol Gala

Ve čtvrtek 5.července ve večerních hodinách a 6.července odpoledne, za bouřlivého potlesku diváků na tribunách, jsme vystoupili ve sletových skladbách. Všichni jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky plné radosti ze cvičení a atmosféry upřímného přátelství, které nás po celý slet provázelo.

Těšíme se na příští sokolská setkání a nadšení při dalších sokolských vystoupení.

Hana Gregrová, cvičitelka TJ Sokol Střelice

Odkaz na fotogalerii http://www.sokolstrelice.cz/xvi-vsesokolsky-slet/ 

1 2 3 8