Všestrannost

Odbor všestrannosti je složen z několika složek, kterých se mohou cvičenci zúčastnit a to od nejmladšího žactva po seniory. Složky žactva, dorostenek a mladších žen se pravidelně účastní soutěží ve sportovní gymnastice a šplhu, atletice a plavání. Cvičenci také rádi a s nadšením nacvičují hromadné skladby, které jsou předváděny na různých sletech a gymnaestrádách.

Pod záštitou všestrannosti jsou pořádány také tradiční akce jako jsou  novoroční výplaz na Šibeník, dětský karneval, lampionový Poslední let broučků či mikulášská nadílka.

Pokud si vy nebo vaše děti chcete protáhnout tělo, jistě si některou z našich složek vyberete.

Jednotlivé složky:

Rodiče s dětmi (cvičitel Martina Švestková) – pondělí 16.30 – 17.30

Předškolní děti (cvičitel Ivana Duchoňová a Martina Bartáková) – středa 17.00 – 18.00

Mladší a starší žákyně a dorostenky (cvičitel Petra Vaníčková) – středa a pátek 15.30 – 17.00

Florbal (cvičitel Kateřina Humlíčková, Martin Švestka) – čtvrtek 17.00 – 18.00

Zdravotní cvičení (cvičitel Vlasta Vašulínová) – pondělí 18.30 – 19.30

Aerobik (cvičitel Zuzana Hloušková a Martina Čechová) – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30

Muži (cvičitel Jiří Pracný) – úterý 18.00 – 19.00 a pátek 20.00 – 21.30

Senioři (cvičitel Hana Gregrová) – čtvrtek 17.00 – 18.30