Sokolská všestrannost – žákyně

V letošním roce nás čekají celkem tři soutěže sokolské všestrannosti sokolské župy Jana Máchala ve třech sportovních odvětvích.  Jako první jsme 12. Ledna 2020 absolvovali přebor v plavání, který se konal v plaveckém bazénu na Halasově náměstí  v Brně.  Celkem Střelický Sokol reprezentovaly  3 děti v kategorii I.(7-9 let) a 7 dětí v kategorii II. (10-11 let). Nejúspěšnější plavkyní v mladší kategorii se stala Viktorie Bursová, která obsadila 6. místo s časem 31,44 na délce bazénu 25 m. Stela Bartoňová skončila na 11. místě a Kateřina Halouzková na 13. místě. Ve starší kategorii nás reprezentovala Amálie Krejčí , Adéla Netíková , Natálie Halouzková , Mariana Balzerová  a Michaela Ruschková. Naším jediným mužským zástupcem byl Matyáš Krejčí, který skončil ve své kategorii na krásném 8. Místě. Kromě snahy a vypětí všech sil v závodu, jsme si užili i spousty legrace při společném blbnutí v bazénu.  Nyní se začínáme připravovat na druhý přebor sokolské všestrannosti, který nás čeká v dubnu, kdy budeme soutěžit ve sportovní gymnastice a šplhu.

Děkuji všem dětem za úsilí a rodičům za podporu.