Rekonstrukce fasády sokolovny (1.část)

Jak si jistě mnozí všimli, byla v první polovině měsíce října zahájena oprava západní a severní části budovy střelické sokolovny. 

Lešení, vystavěné stavební firmou, přináší jistá omezení pro užívání objektu nejenom cvičencům, návštěvníkům restaurace, ale i dalším hostům. Věříme, že vzniklé nepohodlí bude od prosince nahrazeno lepším pohledem na objekt, ve kterém se schází nejenom členové sokola, ale pořádají se zde i různé kulturní akce.

Několik fotografií z probíhající rekonstrukce pořídil i Ing. Jiří Fukan.

Josef Tichý

za T.J. Sokol Střelice