Tělocvičná jednota Sokol Střelice

Střeličtí Sokolové v Helsinkách

Ve dnech 12.-18. července 2015 se ve finském hlavním městě Helsinkách uskutečnila XV. světová gymnaestráda za účasti 23.000 cvičenců z 39-ti zemí celého světa. Česká výprava byla v počtu cca 800 cvičenců, včetně zástupců Sokola. Naše doprava proběhla letecky z Prahy, ubytování bylo ve školách na vlastních karimatkách.
Zahájení Gymnaestrády proběhlo v neděli 12.7. 2015 na olympijském stadionu slavnostním nástupem všech účastníků se státními vlajkami. Následoval hodinový program, zakončený mohutným ohňostrojem. Po dobu celého týdne se prezentovalo celkem třináct hromadných velkoplošných skladeb ze všech koutů světa na sousedním stadionu: „Sonera stadiu“. Dalších 236 menších sálových skladeb se postupně odcvičilo v osmi halách v prostoru výstaviště „Messukeskus“. Dva členové naší tělocvičné jednoty Zdeňka Parolková a Jiří Pracný účinkovali v sokolské sálové skladbě „Zimní sen“, která byla předvedena jednou na venkovním podiu a třikrát v hale. Odměnou za jejich účinkování byl potlesk tribun nejen na konci cvičení, ale také v průběhu celé skladby.
Volný čtvrtek využili naši účastníci k výletu lodí do blízkého městečka Porvoo, kde je zachováno mnoho původních typických dřevěných finských staveb. Sobotní dopoledne pak zbyl čas na prohlídku blízkého ostrůvku „Suomenlinnkja Sveaborg“, který byl přestavěn na pevnost, jež kdysi bránila přístav před napadením z moře.
Zakončení gymnaestrády se uskutečnilo opět na olympijském stadionu se současným snímáním vlajky FIG a finské státní vlajky. Vlajka FIG pak byla slavnostně předána následujícímu pořadateli.
Týden v Helsinkách uběhl velice rychle. Našim cvičencům děkujeme za jejich úspěšnou reprezentaci a vyzýváme případné následovníky k účasti na 16.WG v roce 2019 v rakouském Dornbirnu.
Jiří Pracný

SOKOLSKÉ AKCE – LÉTO 2015

1. SokolGym 2015

Datum a místo konání: 22.5. – 24.5.2015 Tyršův dům Praha Kampa
Tělocvičný večerní program se koná v rámci celorepublikového projektu
ČOS SokolGym 2015 při příležitosti oslav 90. výročí otevření Tyršova domu.
Akce odstartuje též oficiální oslavy 25. výročí znovu obnovení činnosti
České obce sokolské.
Střeličtí sokolové a sokolky vystoupí ve skladbách PRO RADOST, 25 LET ZNOVU
SPOLU a ZIMNÍ SEN.

2. Sokolské Brno 2015

Datum a místo konání: 5.6. – 7.6.2015, hřiště a prostory areálu Sokola Brno I,Kounicova
Celorepubliková akce za účasti zástupců ze všech sokolských žup v České republice.
Předpokládáná účast je více jak tři a půl tisíce cvičenek a cvičenců,kteří vystoupí v hromadných a podiových skladbách. Součástí budou také sportovní akce ( olympijský šplh).
Střelické sokolky a sokolové vystoupí ve skladbách PRO RADOST , JSME KOČKY
a ZIMNÍ SEN.
Zveme srdečně všechny příznivce a občany do Brna na sokolskou slavnost.

3. Plzeňské slavnosti pohybu

Datum a místo konání: 26.6. – 28.6.2015 , Amfiteátr Lochotín, zimní stadion, ČEZ Aréna Plzeň, náměstí Republiky. Slavnosti Pohybu se konají v rámci akce PLZEŇ 2015 – Evropské
hlavní město kultury. Na programu budou sportovní vystoupení, podiové skladby,přehlídka hromadných pohybových skladeb, pohybové a sportovní aktivity.Součástí budou též kulturní akce, cyklovýlet, prohlídka katedrály Sv. Bartoloměje.
Cvičenky a cvičenci z TJ Sokol Střelice se představí ve skladbách JSME KOČKY a ZIMNÍ SEN.

4. Gymnaestráda Helsinky

Datum a místo konání: červenec 2015 , Helsinky Finsko
Celosvětová akce s programem: hromadná cvičení, podiové skladby a další sportovní aktivity.
Na této akci budou TJ Sokol Střelice reprezentovat dva cvičenci.

TJ Sokol Střelice odbor všestrannosti má po celý cvičební rok ( září-červen) zajímavý program pro děti, mládež,dospělé a seniory. Těšíme se, že v příštím cvičebním roce příjdou
mezi nás noví cvičenci a cvičenky, pro které bude všestranný pohyb v naší sokolovně radostí, povzbuzením a příjemnou relaxací.Rozvrh cvičebních hodin je uveden na webových stránkách TJ Sokol Střelice a obce Střelice.

Hana Gregrová
cvičitelka TJ Sokol Střelice

Divadlo v Sokolovně

 

Vážení čtenáři.

Do Střelické Sokolovny po dlouhé době opět zavítalo divadlo. 23. 4.  odehrálo v naší sokolovně profesionální divadlo Husa na provázku skvělou komedii od Václava Havla s názvem Prase pod vedením Václava Morávka. Představení bylo zasazeno do totalitní doby, kde pan Václav Havel se svojí manželkou sháněl na vesnici prase na zabíjačku. Věc zdánlivě jednoduchá se velmi zamotala a vyloudila nejeden úsměv na tvářích diváků.

Jsme velice rádi, že představení mělo velký úspěch a všichni kdo přišli se velmi dobře bavili. Jen škoda, že hlediště nebylo trochu více obsazené. Doufáme, že se nám podaří tradici divadelních představení v naší sokolovně obnovit.

Za T.J. Sokol Daniel Kokorský20150423_194609 20150423_200504

Vzpomíková slavnost

V neděli 19. dubna se tři bratři v krojích a s praporem naší jednoty

zúčastnili vzpomínkové slavnosti na 70. výročí osvobození Střelic.

Pavel Dupčík

20150419 016 20150419 019

Oznámení

Dne 28.3 od 9:00 proběhne kolem sokolovny jarní úklid. Je požadována přítomnost z každého oddílu alespoň jednoho člena.

Za výbor TJ Dan Kokorský

 

.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice

se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47,

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 4. března 2015 od 19.30 hodin v jednací místnosti sokolovny.

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení.
  2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jeho schválení.
  3. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
  4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
  5. Zprávou o činnosti T.J.
  6. Zpráva o hospodaření T.J.
  7. Seznámení s variantami finančního a investičního plánu na rok 2015.
  8. Schválení finančního a investičního plánu na rok 2015.
  9. Závěr.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. IV A odst.1 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 19. února 2015

Za výbor T.J. Sokol Střelice

Josef Tichý

Dětský maškarní karneval 2015.

V neděli 15. února 2015 se v sokolovně konal dětský maškarní karneval. Jako každý rok, tak i letos se o jeho pořádání postarali členové střelického Sokola z oddílu všestrannosti, kterým pomáhali rodiče – dobrovolníci, jimž touto cestou za pomoc děkujeme.

První děti v doprovodu rodičů dorazily kolem třetí hodiny. Vstupné bylo opět dobrovolné. A pak už všechny princezny, princové, šmoulové, kovbojové, upíři, berušky, víly, čarodějnice, černokněžníci, břišní tanečnice a ostatní pohádkové bytosti v nápaditých karnevalových kostýmech, řádily v hromadě nachystaných balónků. Muziku obstaral od svého mixážního pultu DJ Sluníčko. O zábavu, soutěže a odměny se starala čtyři, právě vylíhlá, statná kuřátka ve skořápkách. Na všechny děti čekala také bohatá tombola. Velké poděkování patří též hlavním sponzorům : AT computers Martin Wanke, Potraviny Vlasta Holešovská, 1000 a 1 fór Ivo Bukáček, JOKE 21 Petra Rozsívalová.

Určitě se bavily nejen děti, ale i jejich rodiče. Za rok, při dalším dětském karnevalu, se těšíme na shledanou.

Oddíl všestrannosti TJ Sokol Střelice.

 

DSC05793 DSC05788 DSC05773 DSC05763 DSC05743

 

Ostatky

V sobotu 14.2. se v naší sokolovně konaly maškarní ostatky. Bohužel díky chřipkové epidemii byla velmi malá účast. Ale i tak zábava nevázla a všichni se bavili. Před půlnocí byly vyhlášeny nejlepší masky, a protože o druhém místě nebylo možné rozhodnout, neodešla s prázdnou žádná maska. I v tombole většina návštěvníků něco vyhrála. Nakonec se díky Střelické chase povedlo pochovaní basy, za což moc děkujeme.

Díky všem, kteří přišli a všem sponzorům, díky kterým se tato akce vůbec může konat.

Sokol Střelice

20150215_002606 20150214_212637 20150214_212554 20150214_210609