Tělocvičná jednota Sokol Střelice

U nás v Sokole

Ve dnech 20. až 22. června 2014 proběhlo v židlochovické sokolovně kulturně společenské setkání „U nás v Sokole“. Této akce se zúčastnili tři členové naší jednoty. Z bohatého programu si vybrali nácvik skladby „Zimní sen“ a nedělní prohlídku židlochovického zámku.

brigáda

Nazdar všem.

Dne 12.7 a 26.7 proběhne v Sokolovně velká brigáda. Bude se odstraňovat omítka v hlavním sále a v kinosále, aby se mohlo udělat obložení.

SOKOLSKÉ SETKÁNÍ

SOKOLSKÉ  SETKÁNÍ

 

Dne 19.4.2014 při příležitosti 90tých narozenin naší sestry Jarušky Holešovské se k oslavě v salonku restaurace sokolovny sešlo několik sokolek a sokolů, včetně zástupců výboru TJ Sokol Střelice. Popřáli jsme sestře Jarušce hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti, málo starostí a ještě hodně slunečných dnů.

Při této příležitosti jsme se sestrou Jaruškou zavzpomínali na dobu největšího rozkvětu Sokola ve Střelicích, kdy byla celá její rodina Bartoňkova aktivně do činnosti zapojena.

Naše setkání bylo milé, veselé, trošku jsme zazpívali sokolské písničky . Sestra Jaruška popřála našemu novému Sokolu  hodně vytrvalosti a trpělivosti v naší činnosti,hodně sportovních úspěchů v soutěžích a taky hodně radosti do naší práce s dětmi a mládeží.

Hana Gregrová  – oddíl všestrannosti

Slavnost na Bradle

 

V sobotu 3. května 2014, v rámci 95. výročí úmrtí M. R. Štefánika, se na Bradle uskutečnila smuteční slavnost, které byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič a další slovenští ústavní činitelé.

Na Bradle, vrcholku Malých Karpat, jsou od konce dvacátých let minulého století uloženy ostatky generála PhDr. Milana Rostislava Štefánika a to v mohyle z travertinu, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič. Štefánik se narodil v nedaleké vesničce Košariská u Brezové pod Bradlem. Mezinárodně proslulý slovenský vědec, voják a diplomat v průběhu první světové války významně přispěl k vytvoření podmínek vedoucích ke vzniku samostatného Československého státu. Zahynul při leteckém neštěstí 4. května 1919.

V sobotu 3. května 2014, v rámci 95. výročí úmrtí M. R. Štefánika, se na Bradle uskutečnila smuteční slavnost, které byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič a další slovenští ústavní činitelé.

Sokolská župa Jana Máchala v Brně přijala pozvání sokolů z Povážské sokolské župy Milana Rastislav Štefánika k výše uvedené akci. Travertinová mohyla se stala místem pravidelného setkávání Čechů, Moraváků a Slováků. Je to právě Sokol, který tuto tradici česko-slovenské vzájemnosti ctí a dodržuje. Jednodenního zájezdu na Bradlo, Košariské a moravské Strážnice se zúčastnilo 48 sokolek a sokolů, z toho 17 účastníků bylo ze Sokola Střelice.

Foto ve fotogalerii

Text a fotoreportáž Ing. Jiří Fukan

Zájezd župy Jana Máchala na Slovensko

Při příležitosti 95. výročí tragické smrti
Milana Rastislava Štefánika se šestnáct
střelických sokolů v sobotu 3. května
zúčastní „Jarního setkání sokolů“
u mohyly M. R. Štefániky na Bradle.
 
V programu je i návštěva muzea M. R. Štefánika
v Košariskách.
Na zpáteční cestě je naplánována plavba výletní lodí
po Baťově kanálu a prohlídka města Strážnice.
Pavel Dupčík

Maškarní ostatky ve Střelicích

Po roční pauze se ve střelické sokolovně opět konaly Maškarní ostatky. Dobrá spolupráce TJ Sokol a Sdružení dobrovolných hasičů naší obce dokázala vrátit do plesové sezóny tuto tradiční zábavu. O kvalitní hudební produkci se postarala brněnská kapela Vocal Band. Tato akce opět přilákala velké množství masek, které jsou jako pokaždé příjemným zpestřením večera. Na ostatkách nechyběla ani volba nejlepší masky a bohatá tombola. Zakončení ostatků „Pochováním basy“, připravené Střelickou chasou, bylo tentokrát provedeno v netradičním duchu.

Druhý den zorganizoval oddíl všestrannost TJ Sokol Dětský maškarní karneval. Byly připraveny soutěže, hudební produkce i velká tombola.  Obrovská účast dětí nastrojených v nejrůznějších maskách ukázala, že zájem o aktivity tohoto druhu je mezi nejmenšími i jejich rodiči stále zájem.

Rádi bychom tu poděkovali všem pořadatelům, sponzorům a v neposlední řadě i vedení naší obce za pomoc při pořádání těchto akcí.

Josef Tichý 

za TJ Sokol Střelice

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice
se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 12. března 2014 od 18.30 hodin v jednací místnosti sokolovny.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení.
2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jeho schválení.
3. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
5. Zprávou o činnosti T.J.
6. Zpráva o hospodaření T.J.
7. Seznámení s variantami finančního a investičního plánu na rok 2014.
8. Schválení finančního a investičního plánu na rok 2014.
9. Závěr.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. IV A odst.1 stanov bude zahájena v 18.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 26. února 2014

Za výbor T.J. Sokol Střelice
Josef Tichý