Tělocvičná jednota Sokol Střelice

Slavnost na Bradle

 

V sobotu 3. května 2014, v rámci 95. výročí úmrtí M. R. Štefánika, se na Bradle uskutečnila smuteční slavnost, které byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič a další slovenští ústavní činitelé.

Na Bradle, vrcholku Malých Karpat, jsou od konce dvacátých let minulého století uloženy ostatky generála PhDr. Milana Rostislava Štefánika a to v mohyle z travertinu, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič. Štefánik se narodil v nedaleké vesničce Košariská u Brezové pod Bradlem. Mezinárodně proslulý slovenský vědec, voják a diplomat v průběhu první světové války významně přispěl k vytvoření podmínek vedoucích ke vzniku samostatného Československého státu. Zahynul při leteckém neštěstí 4. května 1919.

V sobotu 3. května 2014, v rámci 95. výročí úmrtí M. R. Štefánika, se na Bradle uskutečnila smuteční slavnost, které byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič a další slovenští ústavní činitelé.

Sokolská župa Jana Máchala v Brně přijala pozvání sokolů z Povážské sokolské župy Milana Rastislav Štefánika k výše uvedené akci. Travertinová mohyla se stala místem pravidelného setkávání Čechů, Moraváků a Slováků. Je to právě Sokol, který tuto tradici česko-slovenské vzájemnosti ctí a dodržuje. Jednodenního zájezdu na Bradlo, Košariské a moravské Strážnice se zúčastnilo 48 sokolek a sokolů, z toho 17 účastníků bylo ze Sokola Střelice.

Foto ve fotogalerii

Text a fotoreportáž Ing. Jiří Fukan

Zájezd župy Jana Máchala na Slovensko

Při příležitosti 95. výročí tragické smrti
Milana Rastislava Štefánika se šestnáct
střelických sokolů v sobotu 3. května
zúčastní „Jarního setkání sokolů“
u mohyly M. R. Štefániky na Bradle.
 
V programu je i návštěva muzea M. R. Štefánika
v Košariskách.
Na zpáteční cestě je naplánována plavba výletní lodí
po Baťově kanálu a prohlídka města Strážnice.
Pavel Dupčík

Maškarní ostatky ve Střelicích

Po roční pauze se ve střelické sokolovně opět konaly Maškarní ostatky. Dobrá spolupráce TJ Sokol a Sdružení dobrovolných hasičů naší obce dokázala vrátit do plesové sezóny tuto tradiční zábavu. O kvalitní hudební produkci se postarala brněnská kapela Vocal Band. Tato akce opět přilákala velké množství masek, které jsou jako pokaždé příjemným zpestřením večera. Na ostatkách nechyběla ani volba nejlepší masky a bohatá tombola. Zakončení ostatků „Pochováním basy“, připravené Střelickou chasou, bylo tentokrát provedeno v netradičním duchu.

Druhý den zorganizoval oddíl všestrannost TJ Sokol Dětský maškarní karneval. Byly připraveny soutěže, hudební produkce i velká tombola.  Obrovská účast dětí nastrojených v nejrůznějších maskách ukázala, že zájem o aktivity tohoto druhu je mezi nejmenšími i jejich rodiči stále zájem.

Rádi bychom tu poděkovali všem pořadatelům, sponzorům a v neposlední řadě i vedení naší obce za pomoc při pořádání těchto akcí.

Josef Tichý 

za TJ Sokol Střelice

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice
se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 12. března 2014 od 18.30 hodin v jednací místnosti sokolovny.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení.
2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jeho schválení.
3. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
5. Zprávou o činnosti T.J.
6. Zpráva o hospodaření T.J.
7. Seznámení s variantami finančního a investičního plánu na rok 2014.
8. Schválení finančního a investičního plánu na rok 2014.
9. Závěr.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. IV A odst.1 stanov bude zahájena v 18.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 26. února 2014

Za výbor T.J. Sokol Střelice
Josef Tichý