Obnovení cvičení v sokolovně od 25. května 2020.

Ve vnitřních prostorách je povinnost mít od věku 2 let zakrytá ústa a nos – v tělocvičně se cvičí bez roušky.
Dodržujte rozestupy 2 m.
Dbejte na dodržování zvýšených hygienických opatření.
Zdržujte se v šatnách jen po nezbytně nutnou dobu.
Platí zákaz vstupu cizích osob do budovy.
Při cvičení jsou přítomni pouze cvičenci a vedení tohoto družstva.

Na cvičení přicházejte jen zdraví.

Po skončení cvičení se nezdržujte v tělocvičně.
Vedoucí družstev jsou odpovědní za dezinfekci pomůcek, větrání atd.

Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost.

Výbor TJ