Nouzový stav v ČR

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení

NOUZOVÉHO STAVU

budou prostory sokolovny uzavřeny

pro konání všech sportovních a kulturních akcí

od 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice

doporučuje všem složkám jednoty

přerušení veškeré sportovní činnosti provozované 

v prostorách sokolovny po dobu trvání

vyhlášeného nouzového stavu.

 

Josef Tichý

za T.J. Sokol Střelice