AKADEMIE TJ SOKOL STŘELICE 10. listopadu 2018

    Tělocvičná jednota Sokol Střelice uspořádala ke 110. výročí založení Sokola Střelice slavnostní akademii.

    Program byl zahájen nástupem Sokolů v historických krojích. Po hymně České republiky, slavnostním projevu starosty bratra Josefa Tichého, dekorovala starostka župy Jana Máchala sestra Ludmila Ryšavá, náš prapor stužkou k výročí založení Sokola. Následně předal bratr Tichý PAMĚTNÍ LIST účastníkům XVI. všesokolského sletu.

    Program dále pokračoval vystoupením cvičenců všestrannosti všech věkových kategorií. Zacvičili si rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žákyně. Znovu jsme si připomněli sletové skladby CIRKUS, BORCI, CESTA A VĚRNÁ GARDA. Na akademii cvičili také sokolové a sokolky z Nových Bránic, Tetčic a Brna I.

    Akademie se konala v duchu radosti, pohody a naději, že TJ Sokol bude i v dalších letech stále aktivní s programem pro další generace.

Po akademii následovala volná zábava, při které jsme si zavzpomínali na minulé akademie, veřejná vystoupení a všesokolské slety.

    Děkujeme sestrám sokolkám, panu Petru Galkovi a také všem, kteří svou nezištnou pomocí a finančním příspěvkem, přispěli ke zdárnému průběhu naší slavnostní akademie.

Hana Gregrová

cvičitelka skladby „Věrná garda“